Léon SPILLIAERT (1881 - 1946)

Léon SPILLIAERT - Digue de mer, Ostende, reflets de lumière
Digue de mer, Ostende, reflets de lumière

1908
Ink and watercolor wash on paper
Signed upper right L. Spilliaert
47,8 x 39,5 cm